A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả đánh giá cán bộ công chức, viên chức LĐHĐ tháng 3 năm 2019

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tự đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

 

Lý do thay đổi mức xếp loại

(nếu có)

 

HTXS

nhiệm vụ

HT tốt nhiệm vụ

HT nhiệm vụ

 

I

Lãnh đạo đơn vị

 

1

Phùng Thị Bích Hương

Phó hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

2

Khuất Thị Bích Nhung

Phó hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

II

Công chức, viên chức

 

 

1

Lường Thị Minh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

2

Nguyễn Thu Giang

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

3

Phùng Thị Mai

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

4

Hà Thị Thúy Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

5

Bùi Kim Huệ

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

6

Phạm Thị Oanh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

8

Hoàng Thị Hạnh Ly

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

9

Đỗ Thúy Liệu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

10

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

11

Cấn Thị Sơn Hải Bình

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

12

Phùng Thị Anh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

13

Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

14

Bùi Phương Mai

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

15

Nguyễn Thị Hồng Minh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

16

Hà Thị Quỳnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

17

Phùng Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

18

Cao Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

19

Hà Thị Vui

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

20

Lê Thị Tâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

21

Phùng Thị Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

22

Kiều Thị Hải

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

23

Phan Thị Hiền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

24

Giang Thị Thúy Vân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

25

Phùng Thị Thuyên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

26

Phan Thị Kim Hoàn

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

27

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

28

Quách Thị Loan

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

29

Chu Thị Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

30

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

31

Lê Thị Thúy Quỳnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

32

Cấn Thị Thơm

Văn thư

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

33

Trần Thị Hạnh

Kế toán

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

 

 

34

Nguyễn Thị Sung

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

35

Nguyễn Thị Hồng Nga

Giáo viên

Nghỉ sinh

 
 

36

Nguyễn Thị Hồng

Y tế

 

III

Lao động hợp đồng

 

 

1

Trần Thị Kim Oanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

2

Nguyễn Thùy Dung

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

3

Quách Thị Kiều Trang

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

4

Nguyễn Thị Hà

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

5

Quách Thị Quyên

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

6

Phùng Thị Oanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

7

Hoàng Thị Mai

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

8

Hà Thị Hạnh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

9

Nguyễn Thị Thanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

10

Nguyễn Thị Mỹ

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

11

Hà Thị Ngọc Lan

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

12

Nguyễn Việt Phương

Bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

13

Phùng Thế Tuyên

Bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

x

 

 

 

14

Phan Anh Huệ

Bảo vệ

Nghỉ sinh

 

15

Phùng Thị Lại

NV  nuôi dưỡng

 

 

Cộng:  49/54 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Mỹ,, ngày       tháng      năm 2019

 

 

Người lập biểu

 

 

 

 

Cấn Thị Thơm

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

   Đinh Thị Thu Hương

 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 18
Tháng trước : 2.236