A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo đánh giá CCVC tháng 9/2019

Thông báo đánh giá kết quả CCVC- LĐHĐ tháng 9/2019

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

 

 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ

 

Tháng  9 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tự đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

Lý do thay đổi mức xếp loại

(nếu có)

 
 

I

Lãnh đạo đơn vị

 

1

Phùng Thị Bích Hương

Phó hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

2

Khuất Thị Bích Nhung

Phó hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

II

Công chức, viên chức

 

 

 

1

Lường Thị Minh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

2

Nguyễn Thu Giang

Giáo viên

Hoàn thành  tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

3

Phùng Thị Mai

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

4

Hà Thị Thúy Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

5

Bùi Kim Huệ

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

6

Phạm Thị Oanh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

7

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

8

Hoàng Thị Hạnh Ly

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

9

Đỗ Thúy Liệu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

10

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

11

Cấn Thị Sơn Hải Bình

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

12

Phùng Thị Anh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

13

Lê Thị Thúy Quỳnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

14

Bùi Phương Mai

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

15

Nguyễn Thị Hồng Minh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

16

Hà Thị Quỳnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

17

Phùng Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

18

Nguyễn Thị Sung

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

19

Cao Thị Tuyết Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

20

Hà Thị Vui

Giáo viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

21

Lê Thị Tâm

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

22

Phùng Thị Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

23

Kiều Thị Hải

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

24

Phan Thị Hiền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

25

Giang Thị Thúy Vân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

26

Phùng Thị Thuyên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

27

Phan Thị Kim Hoàn

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

28

Quách Thị Loan

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

29

Nguyễn Thị Hồng Nga

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

30

Chu Thị Huyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

31

Nguyễn Thị Hồng

Y tế

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

32

Trần Thị Hạnh

Kế toán

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

33

Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên

 

 

Nghỉ sinh

 

34

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên

 

35

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

 

36

Cấn Thị Thơm

Văn thư

 
 

III

Lao động hợp đồng

 

 

 

1

Trần Thị Kim Oanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

2

Nguyễn Thùy Dung

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

3

Quách Thị Kiều Trang

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

4

Phùng Thị Lại

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

5

Quách Thị Quyên

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

6

Phùng Thị Oanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

7

Hoàng Thị Mai

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

8

Hà Thị Hạnh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

9

Nguyễn Thị Thanh

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

10

Nguyễn Thị Mỹ

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

11

Hà Thị Ngọc Lan

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

12

Nguyễn Thị Hà

NV nuôi dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

13

Nguyễn Việt Phương

Bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

14

Phùng Thế Tuyên

Bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

 

 

Phùng Thị Bích Hương

 

 

Thanh Mỹ, ngày       tháng      năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 137
Tháng trước : 5.380