A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng trường mầm non Thanh Mỹ

Từ năm 2018 – 2020

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; 

          Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-PGD&ĐT ngày14/03 /2018 của trưởng Phòng GD&ĐT Thị xã Sơn Tây về việc kiện toàn hội đồng trường mầm non Thanh Mỹ

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường mầm non Thanh Mỹ;

Trường mầm non Thanh Mỹ xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2018 - 2020 và năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

- Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đơn vị, ngành đề ra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Quyết nghị về các mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển giáo dục và giám sát hoạt động của Hội đồng trường trong nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và giai đoạn 2018 - 2020.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG.

1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển giáo dục kế hoạch, phương hướng phát triển của nhà trường;

2. Quyết nghị về Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;

         4. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.

Hội đồng trường Trường mầm non Thanh Mỹ được kiện toàn theo Quyết định số 112 /QĐ-PGD&ĐT ngày14 / 03 /2018 của trưởng Phòng GD&ĐT Thị xã Sơn Tây gồm có 7 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh thị Thu Hương

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Phùng Thị Bích Hương

P.hiệu trưởng

Phó CT Hội đồng

3

Hà Thị Vui

CT Công đoàn trường

Thư ký Hội đồng

4

Khuất Thị Bích Nhung

P. Hiệu trưởng

Uỷ viên Hội đồng

5

Hà Thị Thúy Hà

TT tổ chuyên môn

Uỷ viên Hội đồng

6

Trần Thị Hạnh

Kế toán

Uỷ viên Hội đồng

7

Quách Thị Quyên

TT tổ nuôi dưỡng

Uỷ viên Hội đồng

IV. CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 205
Hôm qua : 177
Tháng trước : 8.891