Kế hoạch tuyển sinh vào cac trường mầm non, lớp 1 và lớp 6. Năm học 2018-2019